DISCURSUL PAPEI IOAN PAUL I
ADRESAT REPREZENTANȚILOR PRESEI INTERNAȚIONALE

Vineri, 1 septembrie 1978

 

Stimați domni și iubiți fii,

Suntem bucuroși că putem primi deja în prima săptămână a Pontificatului Nostru un grup de reprezentanți atât de calificați și de numeroși ai „lumii” comunicațiilor sociale, reuniți la Roma cu ocazia a două evenimente care, pentru Biserica Catolică și pentru lumea întreagă, au avut o semnificație profundă: moartea regretatului Nostru Predecesor Paul al VI-lea, și recentul Conclav, în care a fost pus pe umerii noștri umili și fragili povara formidabilă a slujirii ecleziale ca Suprem Păstor.

Această plăcută întâlnire ne permite să vă mulțumim pentru sacrificiile și eforturile pe care le-ați făcut în timpul lunii august în slujirea opiniei publice mondiale – și ceea ce faceți voi e o slujire, foarte importantă – oferind cititorilor voștri, ascultătorilor și telespectatorilor, cu rapiditatea și promptitudinea cerute de profesia voastră responsabilă și delicată, posibilitatea de a participa la aceste evenimente istorice, la dimensiunea lor religioasă, la profunda lor legătură cu valorile umane și cu așteptările societății de astăzi.

Dorim să exprimăm în mod deosebit recunoștința Noastră pentru efortul depus de voi în aceste zile, în a face mai bine cunoscută opiniei publice figura, învățătura, lucrarea și exemplul Papei Paul al VI-lea și pentru atenta sensibilitate cu care ați căutat să identificați și să interpretați în nenumăratele voastre transmisiuni și ample comentarii, precum și în multitudinea de imagini pe care le-ați transmis de la Roma, așteptările acestui Oraș, ale Bisericii Catolice și ale lumii întregi pentru un nou Păstor care să asigure continuitatea misiunii lui Petru.

Moștenirea sacră lăsată nouă de Conciliul Vatican II și de Predecesorii Noștri Ioan al XXIII-lea și Paul al VI-lea, de prețioasă și sfântă amintire, ne obligă să ne îndreptăm cu o atenție specială, să colaborăm în mod clar, onest și eficient cu mijloacele de comunicare socială, pe care voi le reprezentați aici atât de bine. Este o promisiune pe care V-o facem cu bucurie, conștienți fiind de funcția tot mai importantă pe care mijloacele de comunicare socială au căpătat-o în viața omului modern. Nu trecem cu vederea riscurile masificării și ale plafonării, pe care aceste mijloace le aduc cu sine, cu amenințările ce decurg pentru interiorizarea individului, pentru capacitatea sa de reflecție personală, pentru obiectivitatea judecății sale. Dar știm și ce posibilități noi și fericire oferă ele omului de astăzi, de a-i cunoaște mai bine pe semenii săi și de a și-i apropia mai mult, de a percepe mai îndeaproape dorința lor după dreptate, pace, fraternitate, de a stabili cu ei legături mai profunde de participare, de înțelegere, de solidaritate în vederea unei lumi mai drepte și mai umane. Cunoaște, într-un cuvânt, scopul ideal către care fiecare dintre voi, în ciuda dificultăților și a dezamăgirilor, îndreaptă propriul efort, adică acela de a ajunge, prin „comunicare”, la o „comuniune” mai adevărată și îndestulătoare. Este scopul spre care aspiră, așa cum puteți înțelege foarte bine, și inima Vicarului Aceluia care ne-a învățat să-l invocăm pe Dumnezeu ca Părinte unic și plin de iubire față de fiecare ființă umană.

Înainte de a da fiecăruia dintre voi și familiilor voastre Binecuvântarea Noastră specială, pe care am dori să o extindem către toți colaboratorii Instituțiilor de informare pe care le reprezentați, agenții, ziare, radio și televiziuni, am dori de aceea să vă asigurăm de stima pe care o avem față de profesia voastră și de grija noastră în a vă facilita misiunea nobilă și dificilă, în spiritul indicațiilor Decretului Conciliar Inter mirifica și a instrucțiunii pastorale Communio et progressio.

Cu ocazia evenimentelor mai importante sau a publicării unor documente mai deosebite ale Sfântului Scaun, voi veți fi în situația de a prezenta Biserica, de a vorbi despre Biserică, de a comenta uneori umila Noastră slujire; suntem siguri că o veți face în iubire față de adevăr și în respect față de demnitatea umană, pentru acesta este scopul oricărei comunicări sociale. Vă rugăm să binevoiți a contribui și voi la a salvgarda, în societatea de astăzi, acel profund respect pentru cele ale lui Dumnezeu și pentru relația tainică dintre Dumnezeu și fiecare dintre noi, care constituie dimensiunea sacră a realității umane. Binevoiți a înțelege rațiunile profunde pentru care Papa, Biserica și Păstorii ei trebuie uneori să ceară, în îndeplinirea slujirii lor apostolice, spirit de sacrificiu, de generozitate, de renunțare pentru edificarea unei lumi de dreptate, de iubire, de pace.

Cu certitudinea păstrării și pe viitor a legăturii începute cu această întâlnire, vă acordăm din toată inima Binecuvântarea Noastră Apostolică.

 


© Copyright – Libreria Editrice Vaticana
© Traducere în limba română – Cristina Grigore

Show Buttons
Hide Buttons