Comunicat al Sfântului Scaun: Fundația vaticană Ioan Paul I la un an de la înființare, 28.04.2021

Pe 28 aprilie 2020, Biroul de presă al Sfântului Scaun comunica înființarea Fundației vaticane Ioan Paul I, instituită de Papa Francisc cu Rescriptum ex audientia din 17 februarie 2020.

Fundația, care are scopul de a tutela patrimoniul documentar, cultural și religios lăsat de Ioan Paul I și să favorizeze la nivel internațional cercetarea, studiile, aprofundarea și răspândirea operei și a gândirii sale, promovând simpozioane, instituind burse de studiu și îngrijind activitatea editorială, încă de la înființare a muncit cu spor pentru a-și consolida structura și  pentru a organiza activități care să contribuie la cunoașterea și răspândirea moștenirii teologice și culturale a lui Luciani.

Lucrările au început pe 22 mai anul trecut, cu o primă întâlnire a Consiliului de administrație la Secretariatul de Stat, în cadrul căreia au fost definite responsabilitățile, a fost stabilit Comitetul științific și au fost indicate activitățile și proiectele care urmau a fi realizate și lansate, conform scopurilor stabilite în prealabil.

Pe parcursul acestui prim an s-au făcut pași importanți. În ciuda condițiilor potrivnice legate de pandemie, Consiliul de administrație al Fundației a reușit să se întâlnească de trei ori în Sala Tratatelor din Palatul vatican: pe 3 iulie și 26 septembrie 2020 și pe 27 februarie 2021, în timp ce Comitetul științific s-a reunit pentru prima oară pe 25 septembrie 2020, punând bazele pentru a putea continua munca sa.

 • Printre primele acțiuni realizate, Fundația a semnat un Acord de principiu, cu Dicasterul vatican pentru comunicare, referitor la drepturile editoriale pentru utilizarea scrierilor, înregistrărilor sonore și a materialului fotografic legat de Ioan Paul I.
 • Ținând cont de faptul că Vaticanul nu dispune de material filmat referitor la papa Luciani, întrucât în 1978 încă nu era înființat CTV [Centro Televisivo Vaticano / Centrul de televiziune vatican – n. trad.], Fundația a cerut să achiziționeze cu scop necomercial filmările păstrate la Teche Rai* (Radio Televisione Italiana). Pe 22 aprilie 2021, un exemplar al acestui material a fost donat președintelui Fundației, card. Pietro Parolin în numele Rai de Massimo Milone, directorul Rai Vaticano.
 • Luând în considerare faptul că, printre principalele activități ale Fundației, figurează și publicarea de studii despre opera lui Luciani, s-a convenit cu cu Libreria Editrice Vaticana să se creeze o colecție ad hoc dedicată lui Ioan Paul I. Colecția volumelor a fost inaugurată de reeditarea a două texte: monumentala Biografia ex documentis, îngrijită de Stefania Falasca, Davide Fiocco și Mauro Velati, și reeditarea volumului Cronaca di una morte [Cronica unei morți – n. trad.], semnată de Stefania Falasca. Au fost realizate și traduceri în engleză și spaniolă ale acestui volum, care vor apărea în curând.
 • Colecția va continua cu opera, în momentul de față in fieri, referitoare la ediția critică a învățăturilor lui Ioan Paul I, cu rezumatul complet al intervențiilor scrise și rostite de Pontif și care cuprinde și transcrierile agendei manuscrise și a blocnotesului personal al Papei Luciani din timpul celor 34 de zile de pontificat. După această apariție editorială, va urma ediția critică a textului Illustrissimi.
 • Pe parcursul acestor luni, Fundația a lucrat și la realizarea propriului Sito web în italiană și în engleză, care este online de astăzi: www.fondazionevaticanagpi.va .
 • Din 1 decembrie, Fundația s-a dotat și cu un sediu propriu (via della Conciliazione nr. 3), care la începutul acestui nou an a devenit operativă.
 • La sediu a fost amplasată Arhiva privată a lui Albino Luciani, formată din ansamblul scrierilor autografe, caietele, agendele, lecțiile, corespondența, materialul tipărit și care acoperă arcul de timp din 1929 până în 1978.
 • Fondul de carte – care încă de la 1 decembrie a anului trecut a fost adus la Sfântul Scaun din Arhiva istorică a Patriarhiei de Veneția, unde fusese transferat în octombrie 1978, imediat după moartea lui Ioan Paul I – este alcătuit din 64 de dosare. Dată fiind importanța acesteia, atenția prioritară a fost focalizată așadar asupra acestei Arhive, deoarece constituie „patrimoniul” Fundației și este de o importanță fundamentală pentru realizarea proiectului opera omnia.
 • Pe 1 martie 2021, sub îndrumarea Prefectului Arhivei apostolice vaticane, S.E. Mons. Sergio Pagano, a început munca de inventariere și, simulat, cu colaborarea Bibliotecii apostolice vaticane, munca de digitalizare a Fondului, pornind de la cele 66 de agende manuscrise (din 1960 până în 1978), printre care agenda și carnețelul din perioada pontificatului. La terminarea lucrărilor, o copie digitalizată va fi înmânată și Arhivei istorice a Patriarhiei de Veneția.
 • Pentru inventarierea Fondului, pentru care este prevăzută o perioadă de șase luni, a fost acordată o bursă de studiu, stabilită de Consiliul de administrație din 27 februarie 2021, care a aprobat înființarea de alte burse de studiu, printre care două pentru teze despre Ioan Paul I la Istituto Superiore di Scienze Religiose din Treviso.
 • Ținând cont, de asemenea, că pe lângă Arhiva privată mai era, inițial, ca parte integrantă a acesteia, o bogată bibliotecă, în proiectele deja aprobate de Fundație se inserează și reconstituirea bibliotecii personale a lui Albino Luciani, care va fi înființată la Venezia, la biblioteca diecezană a seminarului patriarhal.
 • Printre proiectele începute, care se vor fi realizate în curând, se numără și pregătirea unui simpozion despre magisteriul lui Ioan Paul I, cu lucrări ale Comitetului științific, prevăzut a avea lor în primăvara anului 2022.

Sursa: press.vatican.va . Traducere în lb. română: Cristina Grigore

––––––––––––-
* Arhiva radioteleviziunii de stat din Italia, RAI.

Show Buttons
Hide Buttons